Sự đa dạng tại Starbucks

Ngoài cà phê đặc biệt, Starbucks đã tạo nên doanh nghiệp bằng các kết nối nhân văn, sự tham gia của cộng đồng và sự ca tụng các nền văn hóa.

Roasting coffee beans

Chúng tôi cam kết bảo vệ nền văn hóa mà ở đó, tính đa đạng được đề cao và tôn trọng. Do đó, lẽ tự nhiên là với trai trò một nguyên tắc hướng dẫn, tính đa dạng cần thiết cho mọi việc chúng tôi làm.

Tại Starbucks, chúng tôi xác định Tính đa dạng bằng một phương trình.
Tính đa dạng = Sự bao hàm + Tính công bằng + Khả năng truy cập

Sự bao hàm: kết nối nhân văn & sự tham gia
Tính công bằng: sự công bằng & công lý
Khả năng truy cập: dễ sử dụng & không có rào cản

Chiến lược về tính đa đạng trên toàn công ty của chúng tôi tập trung vào bốn lĩnh vực: cộng sự, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng.

  • Cộng sự (nhân viên của chúng tôi) - Chúng tôitìm kiếmvà thu hút các cộng sự đa dạng như những cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Chú trọng vào việc phát triển cộng sự bằng cách đào tạo và thu hút cộng sự của chúng tôi.
  • Khách hàng - Chúng tôi mở rộng Trải nghiệm Starbucks cho tất cả khách hàng, nhận ra và đáp ứng các sở thích và nhu cầu có một không hai của họ. Đảm bảo trải nghiệm hiếm có của khách hàng bằng cách kết nối với khách hàng của chúng tôi theo cách phù hợp về văn hóa.
  • Cộng đồng - Chúng tôi hỗ trợ và đầu tư vào các vùng lân cận tại địa phương và cộng đồng trên toàn cầu thông qua quan hệ đối tác chiến lược và cơ hội phát triển kinh tế. Điều này làm sâu sắc thêm mối quan hệ của chúng tôi với các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.
  • Nhà cung cấp - Chúng tôi là một công ty được tin cậy và đáng hoan nghênh cho các nhà cung cấp thông qua chương trình đa dạng nhà cung cấp. Chương trình này hoạt động nhằm tăng nguồn cung cấp của các công ty cung cấp nhỏ lẻ và các công ty cung cấp thuộc sở hữu của phụ nữ.

Starbucks hết lòng tạo ra một nơi làm việc mà ở đó đề cao và tôn trọng những người có lai lịch khác nhau cũng như cho phép nhân viên của mình thực hiện công việc tốt nhất của họ. Chúng tôi tán dương sự kết hợp độc đáo giữa nhân tài, kinh nghiệm và quan điểm của từng cộng sự, giúp Starbucks có thể đạt được thành công.

Vì thế, chúng tôi mong đợi cộng sự của mình hành động với tinh thần của mối quan hệ họ hàng, sự dung thứ và tính nhân văn đối với tất cả khách hàng, giúp cho thương hiệu của chúng tôi được mọi người chào đón.