Thiết bị Tốt nhất

Roasting coffee beans

Để pha một cốc cà phê hoàn hảo, nhân viên pha chế của chúng tôi cần có thiết bị tốt nhất. Không có gì quan trọng hơn máy pha cà phê espresso được thiết kế tùy chỉnh của chúng tôi. Với độ chính xác tuyệt đối, máy pha cà phê espresso xay và đổ các thành phần theo thời gian chính xác cần thiết để có hương vị ngon nhất. Điều này cho phép nhân viên pha chế của chúng tôi tập trung vào việc pha chế cho bạn cốc cà phê theo đúng cách bạn thích.

Chúng tôi cũng đã sử dụng các bình đựng sữa cải tiến mới do chúng tôi thiết kế đặc biệt. Loại bình này giúp nhân viên pha chế của chúng tôi chuyển sữa lạnh thành sữa nóng ngọt vị kem với lớp bọt dày màu sẫm vị ngon nhất.