TÌM KIẾM CÀ PHÊ

Các chuyên gia cà phê của chúng tôi có 3 câu hỏi để giúp bạn tìm ra loại cà phê bạn yêu thích.

  • 1
    Bạn thấy thu hút nhất vào hương vị nào?
  • 2
    Bạn muốn cảm giác nào trên đĩa của mình?
  • 3
    Bạn thích cà phê của mình mạnh đến thế nào?