Nhân viên Pha chế Cà phê

Roasting coffee beans

Niềm đam mê và sự cống hiến của nhân viên pha chế được đào tạo chuyên sâu của chúng tôi sẽ quyết định cốc cà phê của bạn ngon hay hoàn hảo. Đó là tình cảm được thấm nhuần từ thuở đào tạo ban đầu của họ theo câu nói “chúng ta phụ trách công đoạn cuối cùng”. Điều này nhắc nhở chúng tôi rằng cho dù hạt cà phê của chúng tôi có ngon đến mức nào, cà phê rang sẫm màu đến mức nào hay công cụ có tuyệt vời đến mức nào thì chúng tôi cũng phải có trách nhiệm đảm bảo cốc cà phê của bạn được pha đúng theo cách bạn thích. Và xin đừng ngần ngại, chỉ cần cho chúng tôi biết nếu bạn không hài lòng về cốc cà phê của mình và chúng tôi sẽ pha lại cho bạn cốc khác.