Hỗ trợ Nông dân và Cộng đồng của họ

Cà phê được vun trồng có trách nhiệm, được buôn bán có đạo đức nghĩa là hợp tác với người nông dân để sản xuất cà phê theo cách mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, cho cộng đồng và môi trường.

Thành công lâu dài của chúng tôi gắn kết với thành công của hàng ngàn người nông dân trồng cà phê. Đó là lý do chúng tôi đầu tư vào các chương trình cho vay dành cho những cộng đồng trồng cà phê và làm việc trực tiếp với người nông dân để giúp cải thiện chất lượng cà phê. Đó không chỉ là điều đúng đắn cần làm. Đó còn là điều đúng đắn cần thực hiện cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Bằng cách cứu sống người nông dân và củng cố cộng đồng nông nghiệp, chúng tôi đảm bảo chuỗi cung ứng cà phê chất lượng cao ổn định trong tương lai.

Mục tiêu của chúng tôi

Chúng tôi dự định tăng khoản vay cho người nông dân lên 20 triệu đô la trước năm 2015 và đưa ra các chương trình khuyến khích nông dân nhằm giảm tác động về môi trường trong quá trình sản xuất cà phê.

Kết quả Đạt được

Trung tâm Hỗ trợ

Starbucks đã thiết lập Trung tâm Hỗ trợ Nông dân ở Costa Rica và Rwanda nhằm cung cấp cho người nông dân địa phương các nguồn lực và kiến thức chuyên môn để hạ thấp chi phí sản xuất, giảm hiện tượng lây nhiễm nấm, cải thiện chất lượng cà phê và tăng năng suất loại cà phê thượng hạng.

Các địa điểm có Trung tâm Hỗ trợ Nông dân:

  • San Jose, Costa Rica – mở cửa năm 2004
  • Các nhà nông học có mặt ở Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panama, Guatemala, Mexico, Nam Mỹ và Trung Quốc.
  • Kigali, Rwanda – mở cửa năm 2009
  • Mbeya, Tanzania – bắt đầu đi vào hoạt động năm 2011
  • Các địa điểm mới tại Nam Mỹ – sẽ mở cửa vào năm 2012
  • Yunnan, Trung Quốc – sẽ mở cửa năm 2012

Chương trình Cho vay

Trong chu kỳ trồng và thu hoạch cà phê, nhiều nông dân gặp rắc rối khi phải tốn chi phí cho các biện pháp dự trữ cà phê theo cách hiện đại nhất cho đến khi họ bán lượng cà phê đó. Thậm chí, một số nông dân còn gặp phải vấn đề thiếu tiền mặt, dẫn đến họ buộc lòng phải bán vụ mùa sớm – với giá thấp hơn – cho những người thu mua địa phương.

Chương trình cho Nông dân Vay vốn của Starbucks là một phương thức thay thế dành cho những hợp tác xã không thể tiếp cận được các kênh vay vốn truyền thống. Chương trình này có mục đích cung cấp nguồn lực tài chính cho các hợp tác xã để giúp họ giải quyết nhu cầu tiền mặt trong thời gian thu hoạch và đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhằm canh tranh tốt hơn.

Vào năm tài chính 2011, hơn 45.000 nông dân tại bảy quốc gia đã được hưởng lợi từ hoạt động của chúng tôi với các tổ chức thứ ba như ROOT Capital, Verde Ventures và Calvert Foundation. Chúng tôi đã đặt mục tiêu giải ngân 20 triệu đô la Mỹ cho những chương trình này cho đến năm 2015. Từ trước đến nay, chúng tôi đã cấp 14 triệu đô và đang nỗ lực phân phối phần còn lại.