Câu hỏi thường gặp chương trình Starbucks Rewards™

Phần 1: Các câu hỏi về Thẻ Starbucks

 1. Thẻ Starbucks là gì?
  Thẻ Starbucks là một thẻ vật lý mang thương hiệu Starbucks có thể tái sử dụng nhiều lần bằng cách khách hàng có thể nạp tiền vào thẻ để sử dụng mua hàng tại các cửa hàng Starbucks.
 2. Tôi có thể nhận Thẻ Starbucks ở đâu?
  Thẻ Starbucks có sẵn tại tất cả cửa hàng Starbucks trên khắp Việt Nam.
 3. Làm thế nào để tôi kích hoạt Thẻ Starbucks?
  Thẻ Starbucks phải được kích hoạt với giá trị tối thiểu là 100.000 VNĐ ở lần sử dụng đầu tiên tại bất kỳ thời điểm nào.
 4. Tôi có thể sử dụng Thẻ Starbucks của mình ở đâu?
  Thẻ Starbucks được chấp nhận tại tất cả cửa hàng Starbucks trên khắp Việt Nam.
 5. Tôi có thể sử dụng Thẻ Starbucks của mình khi tôi đi du lịch ở nước ngoài được không?
  Thẻ Starbucks được kích hoạt tại Việt Nam chỉ được sử dụng để tích lũy Điểm Ngôi Sao hoặc nhận các ưu đãi tại các cửa hàng Starbucks Việt Nam.
 6. Làm thế nào để tôi đăng ký Thẻ Starbucks?
  Bạn có thể đăng ký Thẻ Starbucks một cách dễ dàng và chỉ mất một vài phút thông qua ứng dụng di động hoặc tại website https://card.starbucks.vn. Ngoài các thông tin cá nhân cần thiết, bạn vui lòng điền số thẻ gồm 16 chữ số ở mặt trước và Mã Bảo Mật (CSC) là một số gồm 8 chữ số nằm dưới lớp tráng bạc ở mặt sau của thẻ để hoàn tất việc đăng ký Thẻ Starbucks của mình.
 7. Tại sao tôi cần phải đăng ký Thẻ Starbucks tại https://card.starbucks.vn hoặc thông qua ứng dụng di động?
  Khi bạn đăng ký Thẻ Starbucks của mình tại https://card.starbucks.vn hoặc thông qua ứng dụng di động đồng nghĩa với việc bạn chính thức tham gia Chương trình Starbucks Rewards™. Đối với Thẻ đã đăng ký, bạn có thể quản lý Thẻ và số dư của mình trực tuyến tại website hay ứng dụng điện thoại, ngoài ra, bạn có thể tích lũy Điểm Ngôi Sao và nhận các ưu đãi, chẳng hạn như đồ uống miễn phí, đối với tất cả chi tiêu tại cửa hàng. Bạn cũng có thể bảo vệ số dư của Thẻ Starbucks đã đăng ký trong trường hợp thẻ bị mất, bị đánh cắp hoặc bị phá hủy.
 8. Tôi có thể nạp tiền vào Thẻ Starbucks của mình không?
  Bạn có thể nạp tiền vào Thẻ Starbucks tại các cửa hàng Starbucks ở Việt Nam bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ.
 9. Làm thế nào để thông báo khi Thẻ Starbucks bị mất hoặc bị đánh cắp?
  Nếu Thẻ Starbucks của bạn bị mất, bị đánh cắp hoặc bị phá hủy, bạn có thể sẽ mất số dư của như điểm ngôi sao trong Thẻ Starbucks. Tuy nhiên đối với thẻ đã được đăng ký, số dư cùng điểm ngôi sao sẽ được bảo toàn. Bạn vui lòng gọi đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tại Việt Nam theo số điện thoại (028) 7306 7676 hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi https://card.starbucks.vn hoặc thông qua ứng dụng di động và thông báo về Thẻ Starbucks bị mất, bị đánh cắp hoặc bị phá hủy. Giờ làm việc của chúng tôi là từ 08:30 sáng – 5:00 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng – 12:00 trưa Thứ bảy, trừ các ngày Chủ nhật và các ngày Lễ Tết.
 10. Có giới hạn trong việc nạp tiền vào Thẻ hay không?
  Bạn có thể sử dụng Việt Nam Đồng để nạp vào Thẻ Starbucks với giá trị nạp từ 50.000 đồng đến 5.000.000 đồng, trong đó 5.000.000 đồng là số dư tối đa trong một thẻ tại mọi thời điểm.
 11. Làm thế nào để tôi có thể kiểm tra số dư trong Thẻ Starbucks của tôi?
  Bạn có thể kiểm tra số dư trong Thẻ Starbucks của bạn tại https://card.starbucks.vn hoặc trên ứng dụng di động, nếu có, hoặc đề nghị nhân viên pha chế tại bất kỳ cửa hàng Starbucks nào để họ kiểm tra giúp bạn.
 12. Làm thế nào để sử dụng Thẻ Starbucks cho việc thanh toán?
  Bạn vui lòng xuất trình Thẻ Starbucks của bạn hoặc mã vạch trên ứng dụng di động cho nhân viên pha chế khi thực hiện việc thanh toán.
 13. Tôi có thể được hoàn tiền từ Thẻ Starbucks của tôi không?
  Khi tiền được nạp vào tài khoản, bạn không thể yêu cầu việc hoàn lại tiền.
 14. Thẻ Starbucks có hạn sử dụng hay không?
  Thẻ Starbucks chưa đăng ký có thời hạn sử dụng trong vòng ba (03) năm kể từ thời điểm giao dịch tài chính cuối cùng được thực hiện bằng cách sử dụng Thẻ Starbucks đó. Trong khi đó, Thẻ Starbucks đã đăng ký sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của thời hạn ba (03) năm kể từ thời điểm giao dịch tài chính cuối cùng được thực hiện bằng cách sử dụng Thẻ Starbucks đó hoặc vào ngày chấm dứt Chương trình Starbucks Rewards™ như đã thông báo cho cơ quan có thẩm quyền và công bố tại các cửa hàng Starbucks ở Việt Nam, tùy thuộc vào thời điểm nào sớm hơn. Trong phạm vi các Điều khoản Sử dụng này, "Giao dịch tài chính" được hiểu là một trong các hành động sau đây:
  • Kích hoạt thẻ
  • Nạp tiền vào thẻ
  • Sử dụng Ưu Đãi đối với Thẻ Starbucks đã đăng ký
  • Giao dịch mua hàng
  • Chuyển tiền (như được định nghĩa dưới đây) giữa các Thẻ Starbucks đã đăng ký trong cùng một tài khoản.
 15. Nếu tôi nạp tiền vào Thẻ của tôi bên ngoài Việt Nam, tôi có thể sử dụng tiền để mua và nhận các ưu đã tại Việt Nam không?
  Bạn chỉ có thể sử dụng Thẻ Starbucks để mua hàng cũng như nạp tiền vào Thẻ tại bất kỳ cửa hàng Starbucks ở Việt Nam. Do đó, vui lòng lưu ý rằng bạn sẽ tích lũy Điểm Ngôi Sao hoặc nhận các ưu đãi của mình chỉ tại các cửa hàng Starbucks ở Việt Nam.

Phần 2: Các câu hỏi về Chương trình Starbucks Rewards™

 1. Làm thế nào tôi có thể tham gia Chương trình Starbucks Rewards™ bằng Thẻ Starbucks của tôi?
  Bạn có thể tham gia vào Chương trình Starbucks Rewards™ và bắt đầu tích lũy Điểm Ngôi Sao bằng cách truy cập  vào https://card.starbucks.vn hoặc cài đặt ứng dụng di động và làm theo hướng dẫn để tạo một tài khoản Starbucks Rewards™ và đăng ký vào tài khoản đó tối thiểu một (1) Thẻ Starbucks đã kích hoạt . Khi đăng ký một tài khoản, bạn sẽ nhận được một email xác minh gửi đến địa chỉ email được sử dụng để đăng ký và kích hoạt tài khoản của bạn (Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn không nhận được email xác minh việc đăng ký trong vòng 24 giờ).
 2. Tôi có thể sở hữu bao nhiêu tài khoản Starbucks Rewards™ tại bất cứ thời điểm nào?
  Bạn chỉ có thể có duy nhất một (1) tài khoản Starbucks Rewards™. Nếu bạn có nhiều hơn một (1) tài khoản Starbucks Rewards™, Starbucks có toàn quyền quyết định rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản Sử dụng này. Theo quyết định riêng của mình, Starbucks có thể tạm dừng, hủy bỏ hoặc kết hợp các tài khoản trùng lặp. Trong trường hợp việc tham gia Chương trình Starbucks Rewards™ của bạn bị chấm dứt, tất cả các ưu đãi và Điểm Ngôi Sao đã tích lũy trong tài khoản của bạn đều bị vô hiệu.
 3. Tôi có thể đăng ký/thêm vào tài khoản Starbucks Rewards™ của mình bao nhiêu Thẻ Starbucks?
  Bạn có thể đăng ký/thêm vào tối đa hai mươi (20) thẻ Starbucks đã kích hoạt vào tài khoản Starbucks Rewards™ của bạn.
 4. Tôi có thể chuyển số dư giữa các Thẻ Starbucks đã đăng ký của mình không?
  Số dư trong Thẻ Starbucks đã đăng ký có thể được chuyển toàn bộ sang số dư Thẻ Starbucks đã đăng ký khác trong cùng một tài khoản, nhưng việc chuyển một phần số dư là không được phép. Thẻ Starbucks đã chuyển tiền sẽ trở thành Thẻ không còn tiền nhưng Thẻ Starbucks này vẫn hoạt động để tiếp tục nạp tiền và sử dụng. Thẻ Starbucks không còn hiệu lực được xác định là không thể tích lũy Điểm Ngôi Sao. Việc chuyển tiền giữa các Thẻ Starbucks chỉ được thực hiện bởi cá nhân bạn thông qua website của chúng tôi hoặc ứng dụng di động.
 5. Chương trình Starbucks Rewards™ hoạt động như thế nào?
  Việc thanh toán bằng Thẻ Starbucks đã đăng ký của bạn được thực hiện dễ dàng tại bất kỳ cửa hàng Starbucks nào để tích lũy Điểm Ngôi Sao. Bạn chỉ cần xuất trình Thẻ Starbucks đã đăng ký hoặc Mã vạch trên ứng dụng di động cho nhân viên pha chế khi thanh toán mua hàng tại bất kỳ cửa hàng Starbucks nào tại Việt Nam, tổng số tiền thanh toán cho việc mua hàng sẽ được ghi nhận trong tài khoản Starbucks Rewards™ của bạn. Bạn cũng có thể tích lũy Điểm Ngôi Sao với các đơn hàng hoàn thành trên ứng dụng Grab.

  Với mỗi giá trị 40.000 đồng chi trả hoàn toàn bằng Thẻ Starbucks đã đăng ký, bạn sẽ tích lũy được một (1) Điểm Ngôi Sao vào tài khoản Starbucks Rewards™ của mình.
  Với mỗi giá trị 80.000 đồng chi trả khi hoàn thành đơn hàng đặt tại cửa hàng Starbucks trên ứng dụng Grab (sau khi đã trừ đi các khoản ưu đãi, giảm giá và không bao gồm phí giao hàng, phí cố định hay các mức phí khác do Grab quy định), bạn sẽ tích lũy được một (1) Điểm Ngôi Sao vào tài khoản Starbucks Rewards™ của mình.

  Tài khoản phải có ít nhất 01 giao dịch mua hàng kể từ khi đăng ký thành công để được tận hưởng các quyền lợi của Chương trình Starbucks Rewards.

  Hạng Xanh: Ngay khi đăng ký Thẻ Starbucks thành công bạn tự động đạt được thành viên Hạng Xanh của chương trình Starbucks Rewards™, với những ưu đãi như sau:
  • Ưu đãi “Mua một tặng một” ngay sau khi bạn tích lũy được 5 Điểm Ngôi Sao đầu tiên (Ưu đãi này có giá trị nhận trong vòng 1 tháng sau khi nhận được ưu đãi)
  • Quà sinh nhật là một phần bánh, có hiệu lực nhận quà trong tháng sinh nhật. (Ưu đãi này có hiệu lực trong tháng sinh nhật)
  Hạng Vàng: Tích lũy được 100 Điểm Ngôi Sao trong vòng 12 tháng liên tục kể từ Ngày Kỷ Niệm bạn đăng ký thành công Chương trình Starbucks Rewards™, bạn đat được thành viên Hạng Vàng, hoặc để tiếp tục duy trì Hạng Vàng, bạn phải tích lũy được 100 Điểm Ngôi Sao mới trong mỗi giai đoạn 12 tháng kể từ Ngày Kỷ Niệm bạn được nâng cấp lên Hạng Vàng. Những ưu đãi dành cho Hạng Vàng bao gồm:
  • Tất cả ưu đãi của Hạng Xanh (tùy vào điều kiện cụ thể) cùng với:
  • Ưu đãi “Mua một tặng một” khi bạn nâng từ Hạng Xanh lên Hạng Vàng (Ưu đãi này có giá trị nhận trong vòng 1 tháng sau khi nhận được ưu đãi).
  • Ưu đãi “Ly nước miễn phí” (cỡ Tall) với mỗi 25 Điểm Ngôi Sao được tích lũy (Ưu đãi này có giá trị nhận trong vòng 1 tháng sau khi nhận được ưu đãi).
  • Những ưu đãi dành riêng cho thành viên Hạng Vàng.
 6. Điểm Ngôi Sao là gì và Tôi có thể tích lũy bằng cách nào?
  Bạn sẽ tích lũy Điểm Ngôi Sao và nhận các lợi ích tại cửa hàng một cách dễ dàng bằng cách thanh toán toàn bộ cho giao dịch mua hàng bằng Thẻ Starbucks đã đăng ký của bạn tại bất kỳ cửa hàng Starbucks nào tại Việt Nam. Bạn có thể tra cứu Điểm Ngôi Sao của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình tại https://card.starbucks.vn. Hoặc sử dụng ứng dụng di động.
 7. Điểm Ngôi Sao được tích lũy như thế nào?
  Với mỗi giá trị 40.000 đồng chi trả từ tài khoản Starbucks bằng cách sử dụng Thẻ Starbucks đã đăng ký hoặc ứng dụng di động tại bất cứ cửa hàng Starbucks tại Việt Nam, hoặc mỗi giá trị 80.000 đồng chi trả khi hoàn thành đơn hàng Starbucks trên ứng dụng Grab (sau khi đã trừ đi các khoản ưu đãi, giảm giá và không bao gồm phí giao hàng, phí cố định hay các mức phí khác do Grab quy định), bạn sẽ tích lũy được một Điểm Ngôi Sao. Lưu ý rằng Điểm Ngôi Sao chỉ có thể tích lũy bằng việc mua hàng tại cửa hàng và không bao gồm việc nạp tiền vào (các) Thẻ Starbucks.

 8. Tôi có thể tích lũy Điểm Ngôi Sao khi thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ thay cho Thẻ Starbucks đã đăng ký của tôi không?
  Bạn chỉ có thể tích lũy Điểm Ngôi Sao khi việc thanh toán được thực hiện bằng Thẻ Starbucks đã đăng ký. Bạn không thể tích lũy Điểm Ngôi Sao nếu sử dụng các phương thức thanh toán khác. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc tiền mặt để nạp tiền vào Thẻ Starbucks để thanh toán.
 9. Điểm Ngôi Sao của tôi có bị hết hạn không?
  Có, sau khi đăng ký, bạn có 12 tháng để tích lũy một trăm (100) Điểm Ngôi Sao để được nâng lên Hạng Vàng.

  Để duy trì thành viên Hạng Vàng, bạn phải tái tích lũy ít nhất 100 Điểm Ngôi Sao cho 12 tháng tiếp theo và Điểm Ngôi Sao sẽ được thiết lập lại vào ngày kỷ niệm (12 tháng kể từ ngày bạn được nâng cấp lên Hạng Vàng). Để thông tin cho bạn, việc thiết lập lại tại Hạng Vàng có nghĩa là số dư Điểm Ngôi Sao sau khi chia cho 25 và không vượt quá 25 Điểm Ngôi Sao. Nếu không tích lũy đủ Điểm Ngôi Sao để duy trì Hạng Vàng, bạn sẽ bị hạ xuống Hạng Xanh của Chương trình Starbucks Rewards™ và số dư Điểm Ngôi Sao của bạn sẽ tự động thiết lập lại về giá trị không (0) vào ngày kỷ niệm của bạn.

  Đối với thành viên Hạng Xanh, nếu bạn không tích lũy đủ một trăm (100) Điểm Ngôi Sao trong vòng 12 tháng để nâng cấp lên thành viên Hạng Vàng, bạn vẫn tiếp tục là thành viên Hạng Xanh nhưng số dư Điểm Ngôi Sao của bạn sẽ thiết lập lại về mức không (0) vào ngày kỷ niệm của bạn.
 10. Điểm Ngôi Sao sẽ được dùng như thế nào?
  Điểm Ngôi Sao chỉ được dùng để xét hạng thành viên và tích lũy Điểm Ngôi Sao để nhận Ưu Đãi Đồ Uống Miễn Phí. Vui lòng xem bảng thông tin dưới đây về hạng thành viên Số Điểm Ngôi Sao tích lũy trong vòng 12 tháng kể từ Ngày Kỷ Niệm hoặc từ ngày bạn được nâng cấp lên Hạng Vàng.
  Số Điểm Ngôi Sao Hạng Thành viên
  0-99 Xanh
  100 - 100+ Vàng
 11. Tôi có cần phải xuất trình Thẻ Starbucks đã đăng ký để tích lũy Điểm Ngôi Sao hay không?
  Hiện tại, bạn cần phải xuất trình Thẻ Starbucks đã đăng ký khi thực hiện việc thanh toán mua hàng để tích lũy Điểm Ngôi Sao. Nếu bạn đã tải ứng dụng di động về điện thoại của mình và đã đăng nhập bằng cùng email bạn đã đăng ký, bạn cũng có thể thực hiện việc thanh toán bằng việc xuất trình mã vạch trên ứng dụng điện thoại cho nhân viên pha tại cửa hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập https://card.starbucks.vn.
 12. Trong vòng bao lâu sau khi sử dụng Thẻ Starbucks đã đăng ký của mình thì tôi có thể kiểm tra Điểm Ngôi Sao tích lũy được?
  Điểm Ngôi Sao đã được tích lũy từ việc sử dụng Thẻ Starbucks của bạn sẽ được cập nhật trên tài khoản của bạn tại thời điểm sớm nhất sau khi giao dịch được thực hiện thành công hoặc trong vòng 48 tiếng.
 13. Làm thế nào để tôi nhận các ưu đãi?
  Bạn chỉ cần yêu cầu nhân viên pha chế tại bất kỳ cửa hàng Starbucks nào tại Việt Nam mà bạn muốn nhận ưu đãi. Bạn có thể quét mã vạch trên ứng dụng di động của bạn hoặc đơn giản là xuất trình Thẻ Starbucks đã đăng ký của bạn. Ngoài ra, bạn phải thanh toán hoàn toàn cho giao dịch bằng Thẻ Starbucks đã đăng ký của bạn (ngoại trừ nhận các ưu đãi miễn phí) để tích lũy hoặc đổi phần thưởng.
  Lưu ý: Các ưu đãi khác nhau sẽ có ngày hết hạn khác nhau tương ứng với ưu đãi đó. Điểm Ngôi Sao dùng để nhận các ưu đãi của bạn sẽ hết hạn vào ngày kỷ niệm của bạn trong khi các ưu đãi khác trong tài khoản Starbucks của bạn sẽ hết hạn dựa trên các điều kiện của áp dụng cho ưu đãi đó. Bạn có thể theo dõi ưu đãi của mình tại website https://card.starbucks.vn hoặc thông qua ứng dụng di động. Bạn hãy nhớ nhận các ưu đãi bạn trước khi chúng hết hạn.
 14. Có giới hạn thời gian trong việc tích lũy Điểm Ngôi Sao để đạt tới hạng thành viên tiếp theo không?
  Điểm Ngôi Sao tích lũy sẽ được tính hàng năm cho mỗi giai đoạn 12 tháng kể từ Ngày Kỷ Niệm của bạn (ngày mà bạn đáp ứng điều kiện đối với hạng thành viên hiện tại) để xác định hạng thành viên mà bạn được xếp vào. Điểm Ngôi Sao tích lũy sẽ được tính riêng cho từng giai đoạn 12 tháng như thế.
 15. Làm thế nào để tôi duy trì Hạng Vàng?
  Bạn sẽ trở thành thành viên Hạng Vàng cho toàn bộ thời gian 12 tháng tiếp theo kể từ ngày bạn được nâng lên Hạng Vàng mà đó chính là Ngày Kỷ Niệm mới của bạn. Đơn giản, với 100 Điểm Ngôi Sao tích lũy thêm được tính đến Ngày Kỷ Niệm (ngày bạn được nâng cấp lên Hạng Vàng) bạn sẽ đủ điều kiện hưởng những ưu đãi dành cho Hạng Vàng cho giai đoạn 12 tháng liên tục tiếp theo.
 16. Có mất phí khi tham gia chương trình Starbucks Rewards™ không?
  Bạn không phải trả phí thành viên cho việc tham gia chương trình Starbucks Rewards™, nhưng khi đăng ký tài khoản Starbucks Rewards™, bạn cần nạp tối thiếu 100.000 đồng để kích hoạt Thẻ Starbucks của bạn.
 17. Tôi có thể xem lịch sử giao dịch của mình không?
  Bạn có thể xem lịch sử giao dịch của mình trên website https://card.starbucks.vn hoặc thông qua Mục “Lịch sử Giao Dịch” trong ứng dụng di động.
 18. Tôi có thể kiểm tra các ưu đãi của mình không?
  Bạn có thể xem danh sách các ưu đãi của mình tại website https://card.starbucks.vn hoặc tải ứng dụng di động của chúng tôi và qua đó bạn có thể kiểm tra danh sách ưu đãi của mình.
 19. Làm thế nào để tôi kiểm tra số dư trong Thẻ Starbucks?
  Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình và kiểm tra số dư thông qua website https://card.starbucks.vn. Ngoài ra, bạn cũng sẽ có thể tải ứng dụng di động của chúng tôi, và qua đó bạn có thể kiểm tra số dư trong Thẻ Starbcuks của mình hoặc đến tất cả cửa hàng Starbucks tại Việt Nam và yêu cầu nhân viên pha chế để họ kiểm tra giúp bạn.
 20. Tôi có thể kiểm tra lịch sử giao dịch dù đã nhận được hóa đơn mua hàng tại cửa hàng hay không?
  Có, bạn vẫn có thể kiểm tra tất cả bản ghi giao dịch của Thẻ Starbucks đã đăng ký của mình thông qua ứng dụng di động (mục Lịch sử giao dịch) hoặc thông qua mục Thẻ Của Tôi trên website của chúng tôi. Thông tin giao dịch sẽ giống với thông tin trên hóa đơn mà bạn nhận được.
 21. Tôi cần làm gì nếu bị mất Thẻ Starbucks Rewards™?
  Trong trường hợp Thẻ Starbucks của bạn bị mất, bị đánh cắp hoặc bị phá hủy, bạn có thể sẽ mất số dư tiền trong Thẻ Starbuck của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể bảo toàn số dư và Điểm Ngôi Sao trên tài khoản Starbucks Rewards™ của bạn, nếu bạn thông báo về việc Thẻ bị mất, bị đánh cắp, phá hủy thông qua website https://card.starbucks.vn hoặc ứng dụng di động hoặc gọi tới Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng Starbucks Rewards™ tại (028) 7306 7676, và xác nhận chỉ dẫn của bạn, hoặc yêu cầu cấp lại Thẻ thay thế nếu bạn chỉ có một Thẻ Starbucks đã đăng ký.
 22. Điều gì xảy ra trong trường hợp số dư Điểm Ngôi Sao của tôi không chính xác? Tôi có thể liên lạc với ai?
  Chúng tôi luôn mong muốn đảm bảo số dư Điểm Ngôi Sao trên tài khoản của bạn phản ánh giao dịch mua hàng của bạn một cách chính xác. Trong trường hợp tổng số Điểm Ngôi Sao thể hiện trong tài khoản bạn không đúng, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tại (028) 7306 7676.
  Bạn nên chắc chắn có sẵn số Thẻ Starbucks gồm 16 chữ số cho mục đích xác minh. Vui lòng lưu ý rằng Điểm Ngôi Sao và lịch sử giao dịch sẽ được cập nhật trong mỗi 48 giờ.
 23. Tại sao phải đăng ký thẻ để được tham gia chương trình?
  Việc đăng ký Thẻ Starbucks là cách duy nhất để bạn có thể tham gia chương trình Starbucks Rewards™. Bằng việc đăng ký tham gia chương trình, bạn sẽ nhận được thông tin về những chào bán và ưu đãi dành riêng cho thành viên của chương trình Starbucks Rewards™. Ngoài ra, Thẻ đã đăng ký của bạn sẽ được bảo vệ số dư Điểm Ngôi Sao trong trường hợp Thẻ bị mất, bị đánh cắp hoặc bị phá hủy. Cuối cùng, bạn có thể quản lý tài khoản và (các) Thẻ đã đăng ký của bạn theo nhiều cách, bao gồm cả việc thanh toán thông qua ứng dụng di động.
  Cuối cùng, xin lưu ý rằng địa chỉ email, địa chỉ gửi thư hiện hữu, ngày tháng năm sinh và số điện thoại di động là những thông tin cá nhân bắt buộc khi đăng ký thành viên.
 24. Tôi có thể hoàn tiền từ Thẻ hay không?
  Bất kỳ số tiền / giá trị nào có trong Thẻ của bạn không thể được hoàn trả.
 25. Điểm Ngôi Sao tích lũy trong tài khoản của tôi có thể chuyển nhượng cho người khác được không?
  Rất tiếc, Điểm Ngôi Sao tích lũy trong mỗi tài khoản chỉ được sử dụng bởi chính chủ tài khoản mà không thể chuyển nhượng cho bất kỳ tài khoản nào khác.
 26. Tôi có thể chuyển nhượng tư cách thành viên chương trình Starbucks Rewards™ cho người khác được không?
  Rất tiếc, tư cách thành viên không được phép chuyển nhượng cũng như không thể chia sẻ với các thành viên gia đình hoặc bạn bè.
 27. Bằng cách nào Starbucks có thể bảo mật những thông tin cá nhân của tôi sau khi tôi đăng ký Thẻ Starbucks của tôi?
  Vui lòng tham khảo Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
 28. Liệu những thông tin cá nhân của tôi có bị cung cấp cho những công ty khác không?
  Những thông tin do bạn cung cấp chỉ được dùng để chúng tôi liên lạc với bạn và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích và trong phạm vi như được quy định trong Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi. Vui lòng tham khảo Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
 29. Có phải tất cả những Thẻ Starbucks đều đáp ứng điều kiện để nhận được các lợi ích từ chương trình Starbucks Rewards™ này?
  Tất cả những Thẻ Starbucks đã đăng ký đều đủ điều kiện để nhận các lợi ích từ chương trình. Những Thẻ được mua hoặc đăng ký ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam sẽ không được chấp nhận như là hình thức phục vụ của chương trình, cũng như không thể tích lũy Điểm Ngôi Sao hoặc hưởng những lợi ích của chương trình Starbucks Rewards™.
 30. Tại sao tôi không thể cập nhật Ứng dụng di động lên phiên bản mới nhất trên điện thoại thông minh của mình?
  Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng Di động (trên hệ điều hành iOS / Android) và bạn không thể cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất, bạn chỉ cần gỡ cài đặt ứng dụng hiện có và tải xuống phiên bản mới nhất từ cửa hàng ứng dụng App Store / Google Play Store để trải nghiệm những tính năng mới nhất của ứng dụng.