Cà phê được Vun trồng có Trách nhiệm

Chúng tôi thực hiện phương pháp tiếp cận vấn đề tìm nguồn cung ứng cà phê một cách có đạo đức thông qua các nguyên tắc thu mua có trách nhiệm, các khoản vay dành cho người nông dân và các chương trình bảo tồn rừng.

Khi mua cà phê theo cách này, chúng tôi giúp nuôi dưỡng một tương lai tốt đẹp hơn cho người nông dân và một nền khí hậu ổn định hơn cho trái đất, đồng thời cũng tìm được một nguồn cung ứng lâu dài với các loại hạt cà phê có chất lượng cao mà chúng tôi đã cẩn thận pha trộn, rang và đóng gói tươi ngon trong hơn bốn mươi năm qua.

Hơn một thập kỷ qua, Tổ chức Bảo tồn Quốc tế đã giúp chúng tôi phát triển các nguyên tắc thu mua có khả năng giải quyết vấn đề cơ bản về tìm nguồn cung ứng có đạo đức của chúng tôi. Được gọi là Thông lệ về Công bằng cho Người nông dân và Cà phê (C.A.F.E.) , những nguyên tắc này giúp người nông dân trồng cà phê theo cách tốt hơn cho cả con người và hành tinh. Thông lệ về C.A.F.E. là một bộ các tiêu chuẩn đo lường hoàn chỉnh, tập trung vào bốn lĩnh vực sau:

Chất lượng Sản phẩm (yêu cầu):
Tất cả các loại cà phê phải đáp ứng được tiêu chuẩn về chất lượng cao của Starbucks.

Trách nhiệm giải trình Kinh tế (yêu cầu):
Bắt buộc có sự minh bạch. Các nhà cung cấp phải gửi bằng chứng thanh toán trong suốt chuỗi cung ứng cà phê để chứng minh mức giá Starbucks trả cho loại cà phê xanh (chưa rang) mua từ nông dân.

Trách nhiệm với Xã hội (do các chuyên gia thẩm tra của bên thứ ba đánh giá):
Những biện pháp do các chuyên gia thẩm tra của bên thứ ba đánh giá được đưa ra để đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, công bằng và nhân đạo, bao gồm việc bảo vệ quyền của người lao động và mang lại điều kiện sống phù hợp cho họ. Bắt buộc tuân thủ các yêu cầu về lao động cưỡng bức, lao động trẻ em và mức lương tối thiểu.

Khả năng lãnh đạo Môi trường (do các chuyên gia thẩm tra của bên thứ ba đánh giá):
Các biện pháp phù hợp để quản lý rác thải, bảo vệ chất lượng nước, bảo tồn nước và năng lượng, bảo tồn đa dạng sinh học và giảm thiểu việc sử dụng sản phẩm nông hóa học.

Mục tiêu của chúng tôi

Chúng tôi hướng đến mục tiêu đạt được sự chứng nhận hoặc xác nhận của một bên thứ ba độc lập dành cho 100% cà phê của chúng tôi.

Kết quả Đạt được

Trong năm tài chính 2011, Starbucks đã mua hơn 428 triệu pound cà phê. 86% trong số đó – tức là 367 triệu pound– được mua từ các nhà cung cấp được Thông lệ về C.A.F.E chấp thuận. Chúng tôi đã trả mức giá bình quân khoảng 2,38 đô la Mỹ cho mỗi pound cà phê xanh (chưa rang) trong năm 2011 – tăng từ 1,56 đô la mỗi pound trong năm 2010. Chúng tôi đã hợp tác với Tổ chức Bảo tồn Quốc tế (CI) và tiến hành phân tích kết quả theo Thông lệ về C.A.F.E. để đảm bảo rằng những tác động đến người nông dân sẽ hỗ trợ mục tiêu của chương trình và rằng chúng tôi liên tục phát triển chương trình để đáp ứng nhu cầu của người nông dân.

Phân tích của Tổ chức Bảo tồn Quốc tế về sự tham gia quá trình hoạt động theo Thông lệ về C.A.F.E của người nông dân cho thấy rằng, qua thời gian, người nông dân vẫn lo được cho con cái mình đến trường và bảo tồn được phần rừng còn lại trên đất của họ trong khi các nhà cung cấp đạt được hiệu suất cao và nâng cao khả năng thực tiễn. Tầm bao quát của chương trình thật rộng lớn, trải dài trong 20 quốc gia, ảnh hưởng đến hơn 1 triệu người lao động mỗi năm và khuyến khích thực hiện các biện pháp có trách nhiệm trên 102.000 ha mỗi năm.

Fair Trade hoạt động vì chất lượng cuộc sống tốt hơn

Cà phê Fairtrade cho phép người nông dân trồng cà phê quy mô nhỏ liên kết thành những hợp tác xã dân chủ, đầu tư vào nông trại và cộng đồng của họ, bảo vệ môi trường và phát triển các kỹ năng kinh doanh cần thiết để cạnh tranh trong thị trường toàn cầu.

Starbucks bắt đầu thu mua cà phê Fairtrade vào năm 2000. Kể từ đó, chúng tôi đã trả hơn 16 triệu đô la Mỹ bù giá cho Fairtrade (ngoài giá mua cà phê xanh), số tiền này được các tổ chức của nhà sản xuất sử dụng cho hoạt động đầu tư kinh tế và xã hội ở cấp cộng đồng và tổ chức. Ngoài ra, hơn 10 triệu đô la Mỹ đã được trả cho các sáng kiến cấp phép của Fairtrade nhằm hỗ trợ hệ thống chứng nhận quốc tế (FLO-Cert), dịch vụ của nhà sản xuất và xây dựng nhận thức về lợi ích của Fairtrade.

Cà phê hữu cơ được chứng nhận - đó là điều tốt đẹp hơn cho hành tinh của chúng ta

Cà phê hữu cơ được trồng bằng những phương pháp và vật liệu ít có tác động đến môi trường. Các biện pháp canh tác hữu cơ giúp bổ sung và duy trì độ màu mỡ của đất, giảm khả năng sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón độc hại và dai dẳng, đồng thời xây dựng được nền nông nghiệp đa dạng về mặt sinh học.

Vào năm tài chính 2011, Starbucks đã mua gần 10 triệu pound cà phê hữu cơ được chứng nhận. Các sản phẩm hữu cơ của chúng tôi bao gồm Organic Yukon Blend và một số loại cà phê quốc tế và cà phê Special Reserve.