Biến đổi Khí hậu

Bên cạnh hiện tượng xói mòn và tình trạng phá hoại của sâu bọ ngày càng gia tăng, những người nông dân trồng cà phê còn bị ảnh hưởng bởi mùa mưa cũng như các kiểu thu hoạch gây hại cho cộng đồng và thu hẹp diện tích đất có thể sử dụng trong các khu vực trồng cà phê trên khắp thế giới.

Giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu là ưu tiên hàng đầu của Starbucks. Chúng tôi tin rằng giờ là thời điểm để tăng cường đầu tư vào các giải pháp và chiến lược giải quyết cuộc khủng hoảng này. Các bước đang thực hiện không chỉ giải quyết dấu ấn môi trường của chúng tôi mà còn đảm bảo khả năng cung cấp cà phê có chất lượng cao như khách hàng mong đợi trong tương lai.

Mục tiêu của chúng tôi

Chúng tôi cam kết hỗ trợ các chương trình giúp người nông dân tiếp cận với thị trường cácbon, cho phép họ kiếm thêm thu nhập trong khi ngăn chặn được hiện tượng phá rừng.

Kết quả Đạt được

Starbucks đã triển khai chiến lược về biến đổi khí hậu kể từ năm 2004, tập trung vào năng lượng có thể tái tạo, bảo tồn năng lượng, cộng tác và thảo luật. Chúng tôi đang nỗ lực để làm giảm đáng kể dấu ấn môi trường bằng cách bảo tồn năng lượng và nước, giảm lãng phí những chiếc cốc đựng, tăng cường tái chế và kết hợp thiết kế xanh vào các cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng cam kết ủng hộ chính sách tiến bộ về biến đổi khí hậu khi hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức khác.

Các dự án Cácbon Cà phê của Starbucks & CI

Chúng tôi lo lắng về những tác động tiềm ẩn của biến đổi khí hậu tại các vùng trồng cà phê. Để giúp giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã hợp tác với Tổ chức Bảo tồn Quốc tế nhằm tiến hành các chương trình thí điểm cải tiến quá trình sản xuất cà phê, bảo tồn và khôi phục môi trường sống tự nhiên và tìm hiểu các cơ hội hỗ trợ người nông dân tiếp cận thị trường cácbon trồng rừng.

Năm vừa qua, chúng tôi đã thu hút 29 cộng đồng trồng cà phê tại Sumatra, Indonesia và Chiapas, Mexico – các vùng có môi trường nhạy cảm đặc biệt và truyền thống trồng cà phê khác biệt – vào những chương trình thí điểm này. Chúng tôi hiện đang nỗ lực để thu hút thêm tối thiểu 20 cộng đồng trong những khu vực này.

Thông qua mối quan hệ mở rộng với Tổ chức Bảo tồn Quốc tế, chúng tôi thí điểm các chương trình khuyến khích bảo tồn rừng nhằm giúp nông dân trồng cà phê tiếp cận được thị trường cácbon. Theo mô hình này, chúng tôi làm việc với người nông dân để tiến hành các hoạt động giảm thiểu phát thải các bon.

Phát thải Khí Nhà kính

Để tiếp tục theo dõi và định lượng dấu ấn môi trường của riêng mình, chúng tôi đã tiến hành đánh giá tình trạng phát thải khí nhà kính (GHG) vào năm 2011. Bằng cách sử dụng Giao thức Khí Nhà kính của Hội đồng Thương mại Thế giới về Phát triển Bền vững (WBCSD)/Viện Tài nguyên Thế giới (WRI), chúng tôi đã đánh giá được mức độ phát thải nghiêm trọng từ các cửa hàng bán lẻ trên toàn cầu và hoạt động rang cà phê của chúng tôi. Vì hơn 80 phần trăm lượng phát thải GHG là do việc sử dụng năng lượng tại các cửa hàng, văn phòng và nhà máy rang cà phê của chúng tôi, chúng tôi đang tập trung nỗ lực để bảo tồn năng lượng và thu mua năng lượng có thể tái tạo.

Climate Change Article

Starbucks đã sử dụng Tiêu chuẩn Công ty theo Giao thức GHG của WRI/WBCSD để đánh giá tình trạng phát thải khí nhà kính trong năm tài chính 2010 của chúng tôi. Quá trình đánh giá của năm 2011 cho biết mức phát thải trong Phạm vi 1 và Phạm vi 2 của chúng tôi là 979,963 tấn cácbon đioxit. Theo Giao thức này, Phạm vi 1 bao gồm việc phát thải GHG trực tiếp từ các nguồn do công ty sở hữu hoặc kiểm soát. Đối với Starbucks, những nguồn này bao gồm các nhà máy rang cà phê, hoạt động của cửa hàng, phương tiện vận tải và máy bay do công ty sở hữu. Phạm vi 2 bao gồm việc phát thải GHG trực tiếp từ quá trình tạo điện năng đã mua để tiêu thụ của công ty. Tin tốt là, so với dấu ấn GHG trong năm 2010 với khoảng 1.006.,954 tấn*, chúng tôi đã thành công trong việc giảm phát thải GHG là 2,7% trên cơ sở tuyệt đối. Con số này phản ánh sự thành công của chương trình hiệu suất năng lượng.

*dấu ấn năm 2010 được điều chỉnh do thông tin sửa đổi của nhà cung cấp